Liggbås 2015

Under hösten 2015 byggde vi till en liten del utav ladugården. En redan befintlig betongplatta, som varit uteplats till våra kor – fick väggar, tak & “sängar”!

Summan av kardeMUmman blev 30 liggbåsplatser till en del av våra dikor, med kalvgömma vid fronten!

Invigning!